Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikasının amacı, PHUSİON EĞİTİM DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından yönetilmekte olan www.phusionakademi.com adresinde yer alan web sitesinin, (“Websitesi“) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikasında tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında ‘Web Sitesi Kullanım Şartları'ndaki tanımlar dikkate alınacaktır. KULLANICI, ‘Web Sitesi Kullanım Şartlarını’ kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikasını da kabul etmiş sayılacaktır.

Kişisel bilgiler; ad soyad, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

PHUSİON, Web Sitesi üzerinden KULLANICI tarafından kendisine iletilen kişisel bilgileri kendi bünyesinde profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilecektir. PHUSİON, toplanan bu bilgileri veri tabanına aktarma, tasnif etme, işleme muhafaza etme haklarına sahiptir.

PHUSİON, KULLANICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta (e-posta) adresi, telefon numarası, IP adresi, Web Sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilmektedir. KULLANICI’ya ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

PHUSİON,kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. PHUSION ’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, PHUSİON’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

KULLANICI, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilecektir.

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları dâhilinde PHUSİON tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde PHUSİON; PHUSİON hizmetleri, PHUSİON bilgileri, PHUSİON telif haklarına tâbi çalışmaları, PHUSİON ticari markaları, PHUSİON ticari görünümü veya bu web sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Her KULLANICI, işbu Web sitesini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.